آن سوی مه    

Sunday, March 19, 2006

●
خوب
يه سال ديگه
يه پست ديگه
منم که يه سال طول کشيد تا اين پست رو حاضر کردم!

سالها چه زود می‌گذرن.
انگار یه قرن گذشته
از روزی که اولین پست رو نوشتم
اون هم با ادیتور طوطی مرحوم!

کلی اتفاق و کلی آدم و کلی داستان
اومدن و رفتن و تموم شدن.
بعضی‌ها هم موندنی٬ بعضی‌ها هم که همیشه می‌مونن.

همه این‌ها یعنی این که:
زمان کوتاه‌ست. سال خوبی داشته باشین.

[Powered by Blogger]